English Nederlands Deutsch Intranet login

Q-PorkChains

Q PorkChains - duurzame oplossingen voor de waardeketen varken

De consument let in toenemende mate op de kwaliteit van varkensvlees en varkensvleesproducten. Deze kwaliteit is afhankelijk van een reeks van factoren. Bovendien wordt de leidinggevende positie van de EU in de varkensvlees producerende sector uitgedaagd door verschillende landen (bijv. Brazilië, China, Verenigde Staten en Canada). Het integratieve project Q-Porkchains poogde middels een interdisciplinaire opzet antwoorden te geven op een groot aantal relevante vragen.

Het doel van Q-Porkchains was de ontwikkeling van innovatieve, geïntegreerde en duurzame oplossingen voor alle waardeketens van de varkensvleesproductie, die voldoen aan de behoeften van de consument aan hoogwaardige varkensvleesproducten. Dit gebeurde door de verdere ontwikkeling en toetsing van multidisciplinaire benaderingen ter identificatie, karakterisering, voorspelling en controle van de kwaliteit van varkensvlees en varkensvleesproducten op verschillende niveaus van de productieketen.

Q-Porkchains was het omvangrijkste onderzoeksproject binnen het 6de kaderprogramma van de EU, dat zich bezighield met de processen in de vleesproductie. Het was een vijf jaren durende samenwerking – van 2007 tot en met 2011 – van meer dan 50 organisaties uit 21 landen.

 

Acht onderzoeks- en ontwikkelingsmodules

Het onderzoeken van technologieën en innovaties van het “eindproduct teruggaand tot in de stal” ("fork-to-farm") vond plaats in zes verticale onderzoeksmodules I-VI en in een horizontale pilot- en demonstratiemodule (module A). Een andere horizontale module (module B) hield zich bezig met communicatie en kennistransfer. De eerste zes modules onderzoekten de specifieke ontwikkelingspotentiëlen van diverse onderdelen van de varkensvlees producerende sector: het gedrag en de voorkeuren van de consumenten, de productiesystemen op het terrein van de landbouw, ontwikkeling van de producten, integratie en duurzaamheid in de varkenvlees-productieketen, nieuwe biologische methodes voor de controle van kwaliteit en de ontwikkeling van prognosemodellen met betrekking tot voedselkwaliteit, levensmiddelenveiligheid en dierenwelzijn.

Het door GIQS e.V. gecoördineerde module A (pilot- en demonstratieketens) garandeerde dat innovatieve maatregelen het wetenschappelijke onderzoek opvolgden. Op deze manier werden de onderzoeksresultaten in de praktijk getoetst en konden uiteindelijk worden omgezet. Dit gebeurde door toepassingsgeoriënteerd onderzoek naar pilot- en demonstratieketens.

De essentie van module B was de transfer van de verworven kennis door middel van opleidings- en nascholingsprogramma’s. Aldus werd gegarandeerd dat de resultaten van Q-Porkchains op alle niveaus terecht kwamen – van vakopleiding tot en met universiteit. GIQS nam de rol op zich van „SME Liaison Office“, om het midden- en kleinbedrijf in geheel Europa te informeren over de ontwikkelingen en resultaten van het project en deelname aan activiteiten van Q-Porkchains te ondersteunen.

Het derde horizontale module C was verantwoordelijk voor het projectmanagement en de eindcoördinatie van Q‑Porkchains.

GIQS leden als partners in de Q-PorkChains project