English Nederlands Deutsch Intranet login

Partners

Aan het project Food2020 deelnemende organisaties

Het project heeft een looptijd van tweeëneenhalf jaar, wordt gecoördineerd door het Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik uit Quakenbrück en samen met acht partners uit het Duits-Nederlandse grensgebied uitgevoerd