English Nederlands Deutsch Intranet login

Food2020 - Fase I

Toekomstoffensief voor de Nederlands-Duitse Foodsector

In october 2015 heeft de INTERREG VA-stuurgroep, het project Food2020 met een budget van 5,2 miljoen euro goedgekeurd. Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik e.V. (DIL) in Quakenbrück heeft het project geïniteerd.

Food2020 bereidt de foodsector in de Nederlandse-Duitse grensregio voor op het jaar 2020. Food2020 faciliteert grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven met experts en praktijkgerichte onderzoeksfaciliteiten om technologietransfer en innovatieontwikkeling bij bedrijven te stimuleren. Thema´s zijn ’Ontwikkeling en inzet van nieuwe verwerkingsprocessen’, ‘Duurzaamheid in de productie van levensmiddelen’ en ‘Verbetering van arbeidsvoorwaarden’.

Er zijn initiatieven gepland om gekwalificeerde medewerkers te werven én te behouden om zo de economische stabiliteit van de foodindustrie in de regio te waarborgen. Zo worden binnen Food2020 activiteiten geïnitieerd om het dreigende tekort aan vakmensen tegen te gaan. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het trainen van medewerkers, maar ook de werving van nieuwe werknemers voor de foodsector in de grensregio is van groot belang. Doel is gefaseerd en geleidelijk een model op te bouwen voor een toekomstbestendige foodindustrie in de INTERREG VA-regio.

Haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten

25 grensoverschrijdende haalbaarheidsstudies en 10 innovatieprojecten ontvangen subsidie, indien bedrijven samen met wetenschappelijke instellingen nieuwe producten, processen en services ontwikkelen. Voorbeelden van projecten zijn de ontwikkeling van innovatieve producten op basis van insecten, verbetering van de industriële hygiëne bij de productie door het gebruik van nieuwe toplagen en innovatieve reinigingsprocessen, en de ontwikkeling van een modulair systeem voor de opleiding van werknemers in kleine en middelgrote ondernemingen in de foodsector.

Projectpartner

Het project heeft een looptijd van tweeëneenhalf jaar. Het wordt gecoördineerd door DIL, en samen met acht partners uit het Duits-Nederlandse grensgebied uitgevoerd. Projectpartners zijn aan de Duitse kant NieKE (Landesinitiative Ernährungswirtschaft), FPI (Food Processing Initiative e.V.) en GIQS. In Nederland zijn de ontwikkelingsmaatschappijen NV NOM (Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland), Oost NV, LIOF (NV Industriebank), BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) en Food Valley NL bij het project betrokken.

Food2020 werd in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Ministerie van Economische Zaken, de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel, de Staatskanselarij Nedersaksen, en het Noordrijn-Westfaalse Ministerie van Economie, Energie, Industrie, Middenstand en Ambacht ondersteund. De Eems Dollard Regio begeleidt het programmamanagement.

Verdere informatie vindt u op de projectwebsite en de social media profielen van FOOD2020 op Twitter, Youtube, LinkedIn en Xing.