English Nederlands Deutsch Intranet login

Economisch vaccineren

Studie over de economische schade die door het vaccineren van dieren tijdens een dierziekteuitbraak kan ontstaan

De uitbraak van een besmettelijke dierziekte heeft niet alleen het doden van een groot aantal dieren, maar ook altijd een enorme economische schade voor de betrokken landbouwbedrijven tot gevolg. Tijdens dierziekteuitbraken in het verleden is bovendien gebleken, dat de meeste mensen het ruimen van dieren alleen om reden van een effectieve bestrijding en beperking van ziekten niet goedkeuren. Een alternatief is het immuun maken van de gezonde dieren in de omgeving van een uitbraak d.m.v. inmiddels nieuw ontwikkelde vaccins. Deze dieren zouden op deze wijze in de productieketen kunnen blijven.

Maar in de praktijk is het niet zo eenvoudig. De wet schrijft voor, dat dieren die gevaccineerd zijn en de producten van deze dieren altijd moeten worden gekenmerkt. Landbouwbedrijven evenals de handel vrezen een imagoprobleem en een afwijzing van deze producten door de consumenten. Bovendien mogen producten van gevaccineerde dieren niet in contact komen of samen met vlees of melk uit de gewone voedselketen worden verwerkt. Als gevolg hiervan ontstaan er bijkomende kosten en een enorme economische schade.

Doel van dit project is om landbouwbedrijven in het Duits-Nederlandse grensgebied beter op het inzetten van vaccins in het geval van besmettelijke dierziekten voor te bereiden en economische schade zo klein mogelijk te houden. In het project zullen de economische effecten precies worden geanalyseerd en beoordeeld. Afsluitend zal dan een doeltreffende strategie voor alle schakels van de productieketen worden ontwikkeld, om vaccineren in het geval van een crisis tot een economisch zinvol alternatief te vormen.