English Nederlands Deutsch Intranet login

Projecten

Afgelopen Projecten

e-H@C HUPAction

De EHEC uitbraak 2011 gaf aanleiding tot het project  "e-H@C HUPAction". Gedurende de crisis werd duidelijk dat er een gebrek was aan een goed grensoverschrijdend communicatie- en afgestemd actieplan. Dit  pilotproject in de duits-nederlandse grensregio kan een nieuwe impuls geven aan consumentenbescherming, de volksgezondheid en het concurrerend vermogen van de land- en tuinbouwsector.

SafeGuard

De systematische bestrijding van zoönosen en epidemische dierziekten, alsmede de verbetering van de voedselveiligheid en -kwaliteit van centraal belang is voor één van de regios in Europa met de grootste veedichtheid en de meeste bevolking. Het project zal door de doelgerichte stimulatie van de transfer van technologie en kennis tussen onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven en overheidsinrichtingen, nieuwe maatstaven zetten. In der D-NL-Grenzregion gibt es eine der höchsten Viehdichten Europas.

Frucht macht Schule

Het project 'Frucht macht Schule' onderzocht meer dan drie jaar in acht werkpakketten het huidige leveringssysteem van de EU-schoolfruitregeling in Noordrijn-Westfalen. Doel van het project is op de ene kant de optimalisatiemogelijkheden te identificeren voor de kwaliteit van leveringen, opslag, voorbereiding en hygiëne en ook om met name voor kleine leveranciers de weg op deze distributiekanaal vrij te maken. Verdere informatie is op de Duitse en Engelse website te vinden.