English Nederlands Deutsch Intranet login

Netwerken

De netwerken van de organisatie

GIQS is met andere clusters verbonden:

Bonn.realis

In de komende 20 jaar zal naar verwachting een dramatische toename van de wereldwijde handel in levensmiddelen en diervoeders komen. Dit komt overeen met de agro-food industrie, de handel in voedingsmiddelen en de publieke sector met de uitdaging om begeleidende, ondernemens- en grensoverschrijdende beveiligingssystemen zuiniger, betrouwbaarder en internationaal compatibel te maken. Om dit te bereiken, is in 2010 de cluster Bonn.realis als een competentiecentrum voor de kwaliteit en de crisiscommunicatie zoals modulaire veiligheidstechnologie in de preventieve consumentenbescherming en civiele bescherming gestimuleerd worden.