English Nederlands Deutsch Intranet login

Geschiedenis

De Vereniging GIQS e.V.

2000

eerste aanzet tot de start van een Duits-Nederlandse coöperatie voor netwerkonderzoek in de agro-food sector en een grensoverschrijdend, bedrijfsoverkoepelend initiatief in het gezondheids- en kwaliteitsmanagement in Brussel.

28 maart 2001

stichting van de vereniging "Interessegemeenschap Grensoverschrijdende Geïntegreerde Kwaliteitsgarantie (GIQS) e.V.", gevestigd in Kleef (Duitsland). De stichtingsleden: Universiteit Bonn,Universiteit Wageningen, Landwirtschaftskammer Rheinland, Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe, Gezondheidsdienst voor Dieren Deventer, Versandschlachthof Niederrhein GmbH & Co Kalkar Betriebs K.G.,EGO – Holding GmbH & Co. KG Georgsmarienhütte,Mvr. Prof. Dr. Brigitte Petersen.

December 2001

goedkeuring van het eerste project: "Grensoverschrijdende geïntegreerde kwaliteitsborgingssystemen in de vleesproductie"

7 mei 2002

ledenvergadering 2002 in het deelstaatparlement NRW en persconferentie voor de projectstart, nieuw bestuur: Prof. Dr. B. Petersen (voorzitter), Dr. Peter van der Wolf (penningmeester), Dr. Helmut Saatkamp (notulist)

Oktober 2002

goedkeuring van het tweede project, een IIIA project van Euregio Rijn Maas Noord: “Grensoverschrijdende Kwaliteitsborgingssystemen in voedselproducerende bedrijven”

4 december 2002

uitrijking van de coöperatieprijs "Food Processing NRW" van de Food Processing Initiatief

September 2003

goedkeuring van het derde project, een Interreg IIIA project van de Euregio Rijn Maas Noord: Grensoverschrijdende Kwaliteitsborgingssystemen bij de productie en handel van groente en fruit

Januari 2005

Goedkeuring van de aanvraag voor het Interreg IIIC-initiatief "PromSTAP - Promoting the Stable to Table Approach"

Juni 2005

goedkeuring van het vierde project, een Interreg IIIA-project "GIQS - Risico's beheersen"

18 t/m 21 oktober 2006

PromSTAP-congres in Genua, Italië

Januari 2007

Start van het project Q-PorkChains (EU FP 6).

Juni 2007

Secretariswisseling: Dr. Gereon Schulze Althoff gaat na meer dan vijf jaar een nieuwe uitdaging aan. Hij wordt vervangen door Dr. Martin Hamer.

3 t/m 6 october 2007

Tweede PromStap bijeenkomst van het jaar in Vidin, Bulgarije.

November 2007

Startpunt van het AIDA project Allianties van informatie- en dienstverleningsorganisaties voor het horizontale bundelen van coördninatieve taken binnen het kwaliteits-, gezondheids- en risicomanagement van de vleessector.

19 t/m 22 november 2007

Eerste Q-PorkChains bijeenkomst van het jaar in Monells.

Januari 2008

GIQS wordt lid in het initiatief  „Kompetenznetze Deutschland“. Bij deze initiatief zijn de meest innovatieve en competente netwerken met technologische uitrichting in Duitsland aangesloten. 

October 2008

Tweede Q-PorkChains bijeenkomst van het jaar in Rennes, Frankrijk

Juli 2009

Goedkeuring van het project “Safeguard”. Het INTERREG IVA project bevat 9,35 millioen Euro. Het projectconsortium houd zich voornamelijk bezig met vraagstellingen op het gebied van zoönozen, besmettelijke dierziekten en de voedselveiligheid in de Duits-Nederlandse grensregio.

September 2009

Goedkeuring van de projecten QUARISMA en FIN-Q.NRW. QUARISMA is een project van europeese partners uit wetenschap en bedrijfsleven. Het wordt gefinancieerd middels IAPP (Industry-Academia Partnerships and Pathways), een programma binnen het 7de framework program van de EU. Het netwerk "Innovation durch Qualitätskommunikation (FIN-Q.NRW)" wordt gefinancieerd door het initiatief  "Ernährung NRW".

April 2010 t/m maart 2011

Start van de eerste phase van  MeKoTech (een netwerk initiatief, "measuring and communication technology and innovation" )

October 2010

Goedkeuring van het project SiLeBAT (Sicherstellung der Futter- und Lebensmittelwarenkette bei bio- und agro-terroristischen (BAT)-Schadenslagen), GIQS is subcontractor.

October 2011

Goedkeuring van het project "Frucht macht Schule". Het project tracht het concurrentievermogen van SMEs te verhogen.

October 2011

Toekenning van het bronze label van de der European Cluster Excellence Initiative.

Augustus 2012

GIQS is nu lid van  "go-cluster - exzellent vernetzt!", een initiatief van het Ministerie voor Economie en Technologie (BMWi)

September 2012

Veranderingen in het bestuur: Peter van der Wolf en Ruud Huirne stellen zich niet meer kandidaat. Hun taken worden overgenomen van Johan Zandbergen (financiën) en Helmut W. Saatkamp (notulist).

Januari 2013

Goedkeuring en kick-off van het nieuw project e-H@C HUPAction. GIQS is projectpartner en verantwoordelijk voor de organisatie van een crisisoefening. 

November 2013

De ledenvergadering kiest dr. Martin Hamer als nieuwe voorzitter. Prof. dr. Brigitte Petersen werd als plaatsvervangende voorzitster herkosen even als Zandbergen en Saatkamp.

Maart 2014

Dr. Martin Hamer gaat een nieuwe uitdaging aan, hij start zijn  nieuwe baan bij het "Internationale Zentrum für Nachhaltige Entwicklung" aan de hogeschool Bonn Rhein-Sieg. Maar tog blijft hij voorzitter van GIQS. 

April 2014

Goedkeuring van de studie "Economisch vaccineren", gesubsideerd door het INTERREG IV-programma.

 

November 2014

De ledenvergadering gaat akkoord met een wijziging van de GIQS-statuten. Toekomstig is er een honorair bestuur, bestaand uit drie personen zoals een honorair raad van toezicht met het hoofddoel controle en advies van het bestuur. Leben van het bestuur zijn Dr. Martin Hamer (Voorzitter), Dr. Oliver Breuer (1. Plaatsvervanger) en Dr. Maren Bruns (2. Plaatsvervangster).

Januari 2015

Kick-offmeeting van het nieuwe, van het Duitse ministerie van landbouwen de Duitse Rentenbank gesubsidieerde project MarkiT (Markenfleischprogramm zur Integration von Tierwohl).

Februari 2016

Kick-offmeeting van het nieuwe INTERREG V A-project FOOD2020, waar GIQS een van meerdere regionaalpartners is.

Oktober 2016

Bij de ledenvergadering werd Dr. Judith Kreyenschmidt nieuw in het GIQS bestuur gekozen en vervangt ermee Dr. Maren Bruns als plaatsvervangende voorzitter.

Februari 2017

Kick-offmeeting van het nieuwe INTERREG V A-project Food Pro·tec·ts, waarbij GIQS leadpartner is.

Mai 2017

Op de ledenvergadering werd besloten, de statuten van GIQS aan te passen. Bovendien werd een nieuw tweehoofdig bestuur gekozen. Hiertoe behoren Dr. Oliver Breuer (Voorzitter) zoals Tim Mäkelburg (Plaatsvervangend voorzitter).