English Nederlands Deutsch Intranet login

De raad van toezicht

De verkozen leden

Prof. Dr. Brigitte Petersen

Landbouwkundige Faculteit van de Universiteit Bonn
Instituut voor dierwetenschappen
Afd. Preventief Gezondheidsmanagement

Katzenburgweg 7-9
D-53115 Bonn

telefoon: +49-228-73 2821
fax: +49-228-73 6515


Brigitte Petersen was sinds de stichting van GIQS in 2001 tot 2013 voorzitster van GIQS en van 2013 tot november 2014 plaatsvervangende voorzitster van GIQS. De ledenvergadering verkoos haar in november 2014 tot lid in het nieuw opgerichte raad van toezicht. Bovendien is zij spokeswoman van het cluster Bonn.realis en stichtingslid van het FoodNetCenter van de Universiteit Bonn . Sinds 1991 leidt zij de afdeling Preventief Gezondheidsmanagement aan de Universiteit Bonn.

Dr. Helmut W. Saatkamp

Business Economics
Wageningen University

Hollandseweg 1
6706 KN Wageningen

telefoon: +31 (0)317 48 2232

 

Helmut  W. Saatkamp was van september 2012 tot november 2014 secretaris van GIQS. De ledenvergadering verkoos hem in november 2014 tot lid in het nieuw opgerichte raad van toezicht. Hij is 'accociate professor' aan de Universiteit Wageningen en leert 'Economics of Animal Health and Animal Production' in het department 'Business Economics'.

Johan Zandbergen

ChainPoint

Kroonpark 10
6831 GV Arnhem

telefoon: +31-26 845 3650


Johan Zandbergen was van september 2012 tot november 2014 voorzitter financiën van GIQS, sindsdien is hij lid van het raad van toezicht. Hij studeerde bedrijfskunde en informatica en is oprichter en directeur van ChainPoint b.v. in Arnhem. Zijn belangrijkste werkgebied is de ontwikkeling en implementatie van IT-oplossingen voor Chain Information Management, met name ten behoeve van kwaliteit- en risicomanagement en duurzaamheid in agro en food ketens.