English Nederlands Deutsch Intranet login

Over GIQS

Platform voor coöperatieprojecten bij onderzoek en ontwikkeling

friction48 / photocase.de

Internationalisering is ook voor de agrofood business een grote uitdaging. Grenzen tussen ondernemingen, productieschakels alsook landen vormen hindernissen voor transparantie, kwaliteitsverbetering en procesoptimalisatie in de betrokken ondernemingen. Er ontstaan onderzoeks- en ontwikkelingsvragen waarvan de antwoorden beter samen met andere organisaties kunnen worden gevonden. Hiervoor werd op initiatief van de universiteiten Bonn (NRW) en Wageningen (NL) met GIQS (Grenzüberschreitende Integrierte Qualitätssicherung) een internationaal netwerk tot nut van het algemeen opgebouwd.
GIQS werd in 2001 gesticht, allereerst met de bedoeling de projectverantwoordelijkheid voor een Duits-Nederlands coöperatieproject in het kader van het EU INTERREG IIIA programma binnen de Euregio Rijn Waal op zich te nemen. Dit werk was zo succesvol dat inmiddels verschillende partners in samenwerking met GIQS een reeks van projecten in de Duits-Nederlandse grensregio en daarover heen hebben opgezet. Voor haar innovatieve rol binnen de kennistransfer tussen wetenschap en bedrijfsleven werd GIQS met de coöperatieprijs Food Processing van de deelstaat Noordrijn-Westfalen bekroond. Inmiddels heeft GIQS zich als gerenommeerd partner in het coöperatieonderzoek en –ontwikkeling gevestigd.

Taak van GIQS is

partners in value added chains en netwerken in de landbouw- en voedingsmiddelenindustrie te steunen bij de

 • planning
 • voorbereiding en
 • uitvoering alsook
 • ontsluiting en transfer van de uitkomsten voor verschillende doelgroepen

van gemeenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. De coöperaties tussen wetenschap, bedrijfsleven en bestuur stemmen met de Public Private Partnership-aanzet overeen.

Als open platform biedt GIQS alle private en overheidsorganisaties de mogelijkheid daaraan deel te nemen.

Leden zijn:

 • universiteiten en wetenschappelijke instellingen
 • publiekrechtelijke organen en beroepsorganisaties
 • ondernemingen langs de voedselproductieketen van landbouw tot detailzaak
 • de voorleveranciers en dienstverleners
 • geïnteresseerde privépersonen.

GIQS staat voor:

 • impuls tot en bemiddeling bij de totstandkoming van coöperaties
 • coördinatie van gemeenschappelijk onderzoek en ontwikkeling
 • verspreiding van projectresultaten
 • kennistransfer