English Nederlands Deutsch Intranet login

Nieuw bestuur

Verandering van de GIQS organisatiestructuur

De in het laatste jaar begonnen reorganisatie van de GIQS organisatiestructuur werd op de ledenvergadering van 19 november voltooid. De leden gaven hun goedkeuring aan een verandering van de statuten, die naast een onbezoldigd bestuur, dat verantwoordelijk is voor de lopende zaken, ook een onbezoldigd raad van toezicht bevestigd, wiens opdracht erin bestaat, het werk van het bestuur te controleren en te adviseren.

Als voorzitter van het bestuur werd Dr. Martin Hamer (Internationales Zentrum für Nachhaltige Entwicklung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg) herkozen. Tot plaatsvervangende voorzitters verkozen de leden Dr. Oliver Bruer en Dr. Maren Bruns. Alle twee werken tegenwoordig als projectmanager bij GIQS. 

Het nieuw opgerichte raad van toezicht bestaat uit: Prof. Dr. Brigitte Petersen (Universiteit Bonn), Dr. Helmut Saatkamp (Universiteit Wageningen), Johan Zandbergen (ChainPoint b.v.) en Dr. Sebastian Jarzebowski (Warsaw University of Life Sciences).

« Back to list