English Nederlands Deutsch Intranet login

Nieuw project goedgekeurd

Studie over de economische schade die door het vaccineren van dieren tijdens een dierziekteuitbraak kan ontstaan

De uitbrak van een besmettelijke dierziekte betekent naast het doden van een groot aantal dieren ook altijd een enorme economische schade voor de betrokken landbouwbedrijven. Uitbraken in het verleden toonden bovendien dat de meeste mensen het ruimen van dieren alleen om reden van een effectieve bestrijding en beperking van ziekten niet goedkeuren. Een alternatief is ondanks inmiddels ontwikkelde nieuwe vaccines het immuun maken van de gezonde dieren in de omgeving van een uitbrak. Deze dieren zouden dus nog steeds geschikt zijn voor commercialisering en consumptie.

Maar in praktijk is het niet zo eenvoudig. De wet eist voor gevaccineerde dieren even als voor hun producten een bijzonder kenmerk. Landbouwbedrijven even als de handel vrezen een imagoprobleem en een afwijzing van deze producten door de consumenten. Bovendien mogen producten van gevaccineerde dieren niet in contact raken of samen met vlees of melk uit de gewone voedselketen worden verwerkt wat ten slotte een reeks bijkomende kosten en aldus een enorme economische schade betekent.

Doel van dit project is het dus de landbouwbedrijven uit het Duits-Nederlandse grensgebied beter op de inzet van vaccines in het geval van besmettelijke dierziekten voor te bereiden en economische schade af te keren.  In het project wordt het economisch effect precies geanalyseerd en gewardeerd. Afsluitend zal dan een doeltreffende strategie voor alle stappen van de keten worden ontwikkeld, om vaccineren in het geval van een crisis tot een economisch zinvol alternatief te vormen.

« Back to list