English Nederlands Deutsch Intranet login

„e-H@C HUPAction“

Social media voor het crisismanagement

fotoperle / fotolia.de

Betrouwbare informatie en geschikte crisescommunicatiestructuren zijn wezenlijke onderdelen van een succesvol crisismanagement. Een nieuw ontwikkeld online-monitoringdashboard - een soort van „mededelingenbord“ voor online-informatie - verschaft aan crisismanagers in één oogopslag duidelijkheid over hoe de gemoedstoestand en informatiebehoefte zich binnen de bevolking bij een levensmiddelencrisis ontwikkelen. Het dashboard houdt daarbij vooral rekening met belangen die gerelateerd zijn aan de veiligheid van levensmiddelen.

Het werd ontwikkeld in het kader van het door GIQS e.V gecoördineerde project „e-H@C HUPAction“, dat als reactie op de EHEC-crisis van voorjaar 2011 in het leven werd geroepen. Gedurende het project werden ambtelijke meldstructuren grensoverschrijdend geanalyseerd en er werd naar wegen gezocht, om de informatiesituatie door online-crisismonitoring te verbeteren.

Het surfgedrag op het net geeft duidelijkheid
Het Internationaal Centrum voor Duurzaamheid (ICSE) van de Hogeschool Bonn Rhein-Sieg had als projectpartner vooraf de IT-ontwikkeling onderzocht, of en wanneer het surfgedrag van de mensen op „Enterohemorragische Escherichia coli (EHEC)” in het voorjaar van 2011 op het internet veranderde, of plotseling bepaalde artikelen vaker werden opgeroepen en eventueel het communicatiegedrag bijvoorbeeld via Twitter dit weerspiegelt. Met name Wikipedia bleek hierbij via de websitestatistieken een goed bruikbare indicator. Het bleek bovendien, dat de social media al met al heel snel veranderingen kunnen laten zien en dat het zinvol lijkt, via geautomatiseerde interfaces veranderingen zichtbaar te maken en te volgen. Op grond daarvan werd het dashboard door EITCO GmbH in samenwerking met de Hogeschool Bonn Rhein-Sieg ontwikkeld. Vanaf begin april zal dit als testversie beschikbaar zijn en medio april voor het eerst op de beurs van Hannover aan een breder publiek worden voorgesteld.

Grensoverschrijdende crisiscommunicatie ongelijkmatig
Een prototype van een „dashboard“ werd al in december door de voor het crisismanagement verantwoordelijke actoren uit Duitsland en Nederland tijdens een GIQS-workshop getest. De crisismanagers hadden daarbij de IT-toepassing met het oog op een snellere schifting van wezenlijke verdenkingsgronden voor een opkomende crisis als nuttige aanvullende tool bij de bestaande systemen en daarmee als nuttig voor een effectief crisismanagement gewaardeerd.
Feitelijk bestaan er bij alle overheidsinstellingen noodscenario’s, die steeds weer worden bijgewerkt en intern worden geoefend. Maar sorteren deze structuren ook optimaal effect in de interinstitutionele communicatie (tussen overheden alsook tussen bedrijven en samenwerkingsverbanden), met name als het gaat om grensoverschrijdende crises? Om de crisiscommunicatie in Duitsland en Nederland op het gebied van (plantaardige) levensmiddelen transparanter te maken, zouden als eerste stap de meest relevante actoren moeten worden geïdentificeerd en hun crisisstructuren moeten worden gedocumenteerd. Deze bleek des te belangrijker te zijn, omdat de meldstructuren in beide landen aanzienlijk van elkaar verschillen. Daarom werden door GIQS e.V. geldende wetten, bestaande crisesplannen en leidraden geëvalueerd en geanalyseerd. In de workshop kon er vervolgens over de begane wegen en structuren worden gecommuniceerd en op die manier mogelijke zwakke punten makkelijker door de verantwoordelijke personen worden geïdentificeerd.

Voor Duitsland werden in totaal zes instanties, een samenwerkingsverband alsook een bedrijf als relevante actoren geïdentificeerd. Voor de Nederlandse kant heeft projectpartner RIKILT van de universiteit Wageningen de daar aanwezige meldstructuren uitgewerkt en uiteindelijk drie actoren als belangrijk geïdentificeerd.

« Back to list