English Nederlands Deutsch Intranet login

GIQS

Personele veranderingen binnen het bestuur

(Bonn, 18.9.2012) - Dr. Peter van der Wolf gaat na afloop van tien jaar met verschillende activiteiten binnen het GIQS-bestuur zijn functie als penningmeester neer leggen.Hij blijft weliswaar werken voor de vereniging en is het komende jaar belast met de kascontrole. Zijn opvolger voor de positie als penningmeester wordt Johan Zandbergen. Hij studeerde bedrijfskunde en informatica en is oprichter en directeur van Chainfood b.v. in NL-Arnhem. Zijn belangrijkste werkgebied is de ontwikkeling en implementatie van IT-oplossingen voor Chain Information Management, met name ten behoeve van kwaliteit- en risicomanagement en duurzaamheid in agro en food ketens.       

Ook op de positie van de secretaris gaat een verandering plaatsvinden: Dr. Ruud Huirne van Wageningen Universiteit wordt vervangen door Dr. Helmut W. Saatkamp. Dr. Saatkamp is universitair hoofddocent aan de leerstoelgroep bedrijfseconomie van Wageningen Universiteit, waar hij vooral belast is met economische vragen op het gebied van diergezondheid en logistiek.

Prof. Dr. Brigitte Petersen (Universiteit van Bonn) gaat ook in de toekomst haar positie als voorzitster van bestuur bekleden. Prof. Petersen hoord bij de oprichtingsleden van GIQS en is sinds 2001 voorzitster van bestuur.     

« Back to list