English Nederlands Deutsch Intranet login

Award

GIQS eert verdienstelijke personen

Prof. Dr. Brigitte Petersen met de onderscheiden persoonlijkheden: Prof. Dr. Friedhelm Jaeger (li.) en Sjaak Kamps

In het kader van de officiële finale bijeenkomst van het SafeGuard-project op 13 december in de Nederlandse stad Wageningen werden ook dit jaar een aantal mensen onderscheiden met de Cross Border Public Private Partnership Award (CBP³). Met de prijs, die GIQS vorig jaar naar aanleiding van zijn tienjarig bestaan voor het eerst heeft toegekend, zullen ook in de toekomst mensen worden geëerd, die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van grensoverschrijdende research, ontwikkeling en wetenschapstransfer in de agrarische en levensmiddelenbranche.

Sjaak Kamps, voorzitter van de Euregio Rijn-Waal, werd in Wageningen geëerd voor zijn bovengemiddelde betrokkenheid in de bevordering van de Duits-Nederlandse samenwerking in de agrarische en levensmiddelenbranche. De Euregio Rijn-Waal, zo benadrukte Dr. Martin Hamer, voorzitter van GIQS in zijn toelichting, is de eerste geweest, die zich grensoverschrijdend voor een netwerksysteem van activiteiten heeft ingezet en Kamps heeft dit door zijn inzet extra gestimuleerd, wat uiteindelijk ook ten goede is gekomen voor de grote projecten zoals SafeGuard.

In zijn dankrede wees Kamps erop, dat met de onderscheiding eigenlijk „het werk van de gehele Euregio“ werd gewaardeerd en dat hij daarom de award als plaatsvervangend prijswinnaar accepteerde. „Voor mij was altijd het idee, dat achter de Euregio-gedachte zit, doorslaggevend: de bevordering van innovatieve projecten en persoonlijke contacten, die voor de ontwikkeling van de grensregio belangrijk zijn.“

Aan Duitse zijde werd Prof. Dr. Friedhelm Jaeger onderscheiden, afdelingshoofd op het Ministerie voor klimaatbescherming, milieu, landbouw, natuur- en consumentenbescherming (MKULNV) van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Hij zet zich al vele jaren doelbewust in voor een grensoverschrijdende verbetering en samenwerking op het gebied van dierenbescherming, diergezondheid en voedselkwaliteit.

Jaeger benadrukte in zijn dankrede met name de betekenis van internationale samenwerking, die in verband met de globalisering meer aan betekenis wint. „Ook toekomstige maatschappelijke uitdagingen, zoals bijv. de door klimaatverandering optredende „emerging diseases“ kunnen alleen gezamenlijk en grensoverschrijdend worden bestreden“, zo luidt zijn conclusie. Daarom zouden internationaal opererende netwerken zoals GIQS daarin een belangrijke rol moeten spelen.

« Back to list