English Nederlands Deutsch Intranet login

QM-dagen

Eerbetoon voor pioniers van grensoverschrijdende researchallianties

Eerbetoon voor dr. Martijn Weijtens (door dr. Bert Uerlings li.)

Meer dan 100 deelnemers uit bedrijfsleven, wetenschap en bestuurswereld waren bijeengekomen op eerste dag van de kwaliteitsmanagementsdagen, die plaatsvonden van 28 februari tot en met 2 maart aan de universiteit Bonn, om van gedachten te wisselen over het thema kwaliteitscommunicatie. Terwijl op de eerste conferentiedag de grensoverschrijdende communicatie binnen de agrarische en voedingssector op de voorgrond stond, ging het in het verloop van de beide volgende dagen, waarop de jaarvergadering van de Gesellschaft für Qualitätswissenschaft e.V. (GQW) werd gehouden primair om de brancheoverstijgende dialoog en de daarmee samenhangende uitwisseling van ideeën tussen ingenieurs, economen en agrarische wetenschappers.

Hoe belangrijk de uitwisseling van informatie met betrekking tot de algehele waardetoevoegingsketen vlees is, heeft kort geleden het laatste geval van dioxine in het veevoer weer eens laten zien. Als reactie daarop had de Duitse minister Ilse Aigner een actieplan voor consumentenbescherming in de voedselketen gepresenteerd, waarmee geconstateerde tekortkomingen aangepakt en uit de weg geruimd zouden moeten worden.

Als men bedenkt, dat er met name tussen Nederland en Duitsland een bijzonder intensieve uitwisseling van voer, dieren en vleesproducten plaatsvindt, dan wordt het probleem en de betekenis van de grensoverschrijdende communicatie bijzonder duidelijk. Dit betreft o.a. de harmonisering van onderzoeksmethodes, de wijze en frequentie van controleonderzoeken in abattoirs of de beoordeling van genomen monsters door de overheid.

Het internationale research- en ontwikkelingsplatvorm GIQS e.V. initieert en coördineert nu alweer tien jaar internationale samenwerkingsprojecten (zoals o.a. SafeGuard of AIDA) op dit gebied. Om die reden werden door GIQS twee pioniers in het opzetten van het researchnetwerk voor hun betrokkenheid bij de vormgeving van de grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen Duitsland en Nederland op eerste conferentiedag onderscheiden met de Cross Border Public Private Partnership Award (CBP³):

Manfred Nüssel, president van het Duitse Raiffeisenverband e.V., werd geëerd voor zijn „uitzonderlijke engagement bij het opzetten van grensoverschrijdende en nationale researchallianties tussen bedrijfsleven en wetenschap op het gebied van kwaliteitscommunicatie in waardetoevoegingsketens van de agrarische en voedingseconomie“. Daarnaast werd ook dr. Martijn Weijtens, lid van het managementteam voor de veiligheid van levensmiddelen, directie voedselkwaliteit en diergezondheid van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Nederland) voor zijn „uitzonderlijke engagement bij het opzetten van grensoverschrijdende researchallianties tussen wetenschap, bedrijfsleven en openbaar bestuur op het gebied van preventie en bestrijding van epidemieën bij dieren“ onderscheiden. Verder ontvingen nog eens drie jonge researchteams  de „International, Interdisciplinary, Integrative Junior Team Award“ (I³JT) in de categorieën innovatie, vorming en onderzoek.

De betekenis van versterkte netwerkvorming wordt inmiddels erkend en wordt ook nog eens benadrukt door de BMBF-wedstrijd voor de beste clusters van Duitsland. De universiteit Bonn en GIQS nemen deel aan het clusteroffensief „borealis“, wiens doel het is, zich te vestigen als internationaal competentiecentrum in Duitsland voor veiligheidstechnologieën op het gebied van wereldwijde supermarktketens en goederenstromen. Met behulp van op maat gesneden systeemoplossingen op bedrijfsniveau voor de agrarische en voedingseconomie moet het gaan lukken, wereldwijd nieuwe gebruikersmarkten voor veiligheidstechnologieën aan te boren.

De betekenis van de grens- en brancheoverstijgende kwaliteitscommunicatie, werd door dr. Robert Kloos, secretaris-generaal van het Duitse ministerie voor voeding, landbouw en consumentenbescherming, in zijn feestelijke rede benadrukt. Net als de decaan van de agrarische faculteit, prof. dr. Karl Schellander en de burgemeester van de stad Bonn, Jürgen Nimptsch, juichte hij in het bijzonder de betekenis van het initiatief tot clustervorming voor de universiteit en de regio toe.

« Back to list