English Nederlands Deutsch Intranet login

‘Beren onderweg naar 2018’

Aankondiging van de internationale conferentie

De Europese Commissie en vertegenwoordigers van de Europese varkenshouders, vleesverwerkende industrie, handel, retailers, wetenschappers en NGO’s zetten zich in om de chirurgische castratie van varkens in Europa vrijwillig voor 1 januari 2018 te stoppen. In de EU bestaan veel verschillende opvattingen over dit onderwerp. Voor de uitwisseling van kennis, feiten en oplossingen in de verschillende landen wordt een conferentie georganiseerd: 'Beren onderweg naar 2018'. Deze internationale conferentie vindt plaats op 30 november en 1 en 2 december 2011 in Amsterdam.

Er is brede steun voor de ontwikkeling van productiemethoden met aandacht voor dierenwelzijn, in het bijzonder voor het stoppen met het castreren van varkens. Op de internationale markten bestaan hier verschillende opvattingen over. De Europese Commissie en vertegenwoordigers van de Europese varkenshouders, de vleesindustrie, handelaren, retailers, wetenschappers, dierenartsen en NGO’s hebben afgesproken het castreren van varkens in Europa vrijwillig voor 1 januari 2018 te beëindigen. Een brede Europese aanpak is noodzakelijk om de benodigde oplossingsrichtingen te concretiseren en te zorgen voor een eerlijke verdeling van de kosten. In de Verklaring van Brussel over alternatieven voor chirurgische castratie van varkens hebben grote Europese belanghebbenden hun ambities en afspraken vastgelegd.

De doelstellingen van deze conferentie zijn het uitwisselen van kennis en feiten, uitdagingen te identificeren en mogelijke richtingen voor oplossingen te vinden in de verschillende Europese landen.

Voor meer informatie en de volledige persinformatie >>

« Back to list