English Nederlands Deutsch Intranet login

Nieuws

Prijsuitrijking

Projectpartner Gé Backus ontvangt onderscheiding van Duitse Initiative Tierwohl

In het kader van het Duitse “Initiative Tierwohl” werd in aanwezigheid van de Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner begin april in Berlijn de innovatieprijs 2019 uitgereikt. GIQS-projectpartner Gé Backus van het Nederlandse bedrijf DLV Intensief Advies was een van de vier winnaars die financiële steun ontving. DLV kon de jury overtuigen met haar proefproject "Slimme Stal" en ontving een...

Het team van FOOD2020 met projectmanager Tim Mäkelburg (4.v.l.) van regionaalpartner GIQS e.V.

Fase II officieel van start gegaan

Bij de feestelijke afronding van fase I van FOOD2020 viel meteen het startschot voor de voortzetting in fase II. Plaats van handeling was DIL, Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. Ruim vijftig vertegenwoordigers uit politiek, bedrijfsleven en wetenschap waren naar Quakenbrück gekomen. Het grensoverschrijdende karakter was goed af te lezen aan de gastenlijst, met namen als Dirk...

EU-begrotingscommissaris Günther Oettinger, © European Union, 2018 / bron: EC - Audiovisual Service / foto: Lukasz Kobus

De toekomst van INTERREG

De Eurocommissaris voor begroting Günther Oettinger heeft begin mei het voorstel van de commissie voor de EU-begroting 2021 tot en met 2027 voorgesteld. Met de planning van de toekomstige begroting is ook de toekomst van het INTERREG-programma verbonden, diens actuele subsidieperiode nog tot en met 2020 voortduurt. Op basis van de komende brexit staat voor de EU toekomstig minder geld ter...

Dr. Oliver Breuer presenteerde de tussenstand van het lopende INTERREG V A-project Food Pro·tec·ts en waagde een eerste blik op mogelijke onderwerpen voor de komende subsidiefase.

Presentatie in het Ministerie van economische zaken NRW

Vertegenwoordigers van GIQS waren uitgenodigd om eind april tijdens een gesprek bij het ministerie van economie, innovatie, digitalisering en energie (MWIDE) van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) de voortgang van het INTERREG-project Food Pro·tec·ts te presenteren.

Service en informatie

  • Taken van GIQS

    Impuls geven tot coöperaties
    Coördinatie van gemeenschappelijk onderzoek
    Verspreiding van projectresultaten, kennistransfer
    Specifieke aanbiedingen zoals trainings